Guan

home

Pengepolitik ∉ økonomisk politik i Danmark

19 Dec 2013

Jeg deltog i længere diskussion på Twitter, som er værd at læse i sin helhed. Baggrunden er en artikel af Kenneth Praefke, hvori han citerer to danske økonomer og diverse politikere.

Når man umiddelbart læser artiklen, skulle man tro at den handler om den økonomiske politik i henholdsvis Danmark og Sverige, og især om hvorvidt svensk økonomisk politik har hjulpet Sverige bedre gennem krisen. Overskriften er for eksempel “Sverige er ikke et økonomisk forbillede”, og den første sætning omtaler påstande om Sverige “som et økonomisk foregangsland”. Men det er ifølge Kenneth Praefke en forkert læsning af hans egen artikel.

»Jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, man præcis mener, når man siger, at man skal gøre som svenskerne,« siger Torben M. Andersen.

»Der er efter min mening ikke nogen magiske trick, som man kan sige, at de har trukket op af hatten i Sverige,« siger han.

Politikerne har ellers igen og igen peget på de initiativer, der tages i Sverige.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager var tidligere i december i en række avisinterview ude med budskabet om, at Danmark skal lære af svenskerne, der har klaret sig bedre gennem krisen.

Hvis man spørger enhver der ikke er født og opvokset i Danmark hvilket magisk trick svenskerne har trukket op af hatten, og hvordan Sverige klarede sig bedre gennem den økonomiske krise, vil de typisk pege på pengepolitik, og på en konkret troldmand: Lars Svensson.

Det mest nyttige mål for hvor godt pengepolitikken er tilpasset konjunkturforholdene er udviklingen i nominel BNP, som er den samlede værdi af den økonomiske aktivitet i samfundet, i kroner og øre. Her er svensk nominel BNP fra 2006 til 2012 som blå linje (i milliarder svenske kroner per kvartal), hvor den røde linje er en trendlinje baseret på 2000-2006:

sweden-ngdp

Krisen kan ses som et stort fald i nominel BNP. Herefter begynder den svenske pengepolitik, bl.a. med en negativ indlånsrente i Riksbanken, og det lykkedes hurtigt Lars Svensson at få nominel BNP tilbage på trend.

Her er så nominel BNP i Danmark (milliarder danske kroner per kvartal):

denmark-ngdp

Der er ikke så katastrofalt som de tilsvarende grafer for Spanien eller Grækenland, men det stadig ikke ret god pengepolitik. Resultatet er tydeligt. Her er BNP i faste priser for de to lande, som et er mål for hvor stor økonomien er (indeks 2000–2005 gennemsnit=100):

ngdp

Vi kan også se på arbejdsløsheden:

fredgraph-2

Sverige har klaret sig langt bedre end Danmark og er nu, som man skulle forvente, et mere velstående land end det var i 2007. Danmark er fattigere end i 2007. Det er ikke så stor en tragedie som de tilsvarende begivenheder i Spanien eller Italien, men det er stadig tragisk.

Udenfor Danmarks grænser er den konventionelle visdom om svensk økonomisk politik, sammenlignet med andre europæiske lande, at Sverige har haft stor gavn af en lempelig og korrekt pengepolitik, og af at have haft Lars Svensson i Sveriges Riksbanks ledelse. Svensson er et pengepolitisk geni som fortjener at være centralbankdirektør i en af verdens største økonomier, ikke et lille ubetydeligt skandinavisk land.

Hvem fører så pengepolitikken i Danmark? I Danmark har man siden 1980’erne haft en såkaldt fastkurspolitik, hvor den danske krone har en mere eller mindre fast vekselkurs overfor euroen. Det betyder at euroens pengepolitik automatisk gælder for Danmark. Euroens pengepolitik føres af den Europæiske Centralbank, hvis målsætning er at skabe stabil vækst i nominel BNP for eurozonen Tyskland. Det går faktisk meget godt for dem:

Screen Shot 2013-12-19 at 22.35.21

Den store tragedie er altså at Danmark har en helt forkert pengepolitik fordi man blindt kopierer den tyske pengepolitik. Men der er en grund til at vi ikke bare mekanisk kopierer den tyske økonomiske politik på alle mulige andre områder: beslutninger der er gode for Tyskland er ikke nødvendigvis gode for Danmark. Det skyldes blandt andet at Danmark og Tyskland er to forskellige lande. Danmark har ikke beskæftiget sig med pengepolitik i så mange år at man helt har glemt hvad det er, og at det i de fleste lande udgør en væsentlig del af den økonomiske politik, især når det kommer til hvordan man skal reagere på økonomiske kriser og økonomien på kort sigt. På længere sigt er produktivitet vigtigst, men det er der jo styr på i Danmark—måske lidt for meget.

En lidt mindre tragedie er hvordan Kenneth Praefke vælger at dække den økonomiske debat i Danmark. Han fremhæver på Twitter at han har fundet nogle skikkelser som har lyst til at snakke om strukturreformer, blandt andet på arbejdsmarkedet og skatteområdet, og at sammenligne Danmark og Sverige på det felt. Han har valgt at agere mikrofonholder for dem, og det sådan set også fint nok: Torben M. Andersen er en klog fyr og der er ikke noget galt i at høre hvad han har at sige.

Problemet er at Praefke, både i artiklen og på Twitter, giver indtryk af at debatten handler om økonomisk politik. I overskriften fremhæver han påstanden om at Sverige ikke er et økonomisk forbillede. Han har ret i at danske politikere ikke har lyst til at snakke pengepolitik. Han er dog selv medskyldig i det danske establishments forsøg på at ignorere elefanten i rummet: Vi ved allesammen at Sverige har klaret sig bedre i krisen, og det er et faktum som han selv citerer politikere for af og til at bemærke.

Men ingen har lyst til at snakke om hvorfor Sverige har klaret sig bedre; i stedet har vi Praefkes artikel og en masse udenomssnak om alle mulige områder hvor Sverige ikke har gjort det bedre.

Det er fint nok at skrive en artikel der sammenligner strukturreformerne i de to lande. Det er acceptabelt, men skuffende, at sige: “Sverige har klaret sig bedre gennem krisen fordi de har ført en fornuftig pengepolitik. Det er ikke muligt i Danmark fordi ‘pengepolitik’ er et tabu,” og så stoppe der. Det er mærkeligt at påstå at man sammenligner økonomisk politik i Danmark og Sverige og så ignorere den vigtigste forskel på de to landes økonomiske politik, også selvom årsagen til den forskel findes i dybe problemer i dansk politik.

PS: JJ opfordrer mig til at tilføje en graf over SEK-kursen 2007–13. Her er den effektive valutakurs for DKK og SEK i den periode:

fredgraph-4

(Men glem ikke at det mest handler om indenlandsk efterspørgsel.)

Fix scrolling on Medium

17 Dec 2013

Medium is—well, I’m not quite sure. A website? In any case, scrolling is broken on Macs on the site when you use page down or the spacebar to scroll. Instead of the smooth scroll that we’re used to in every other context, it scrolls an entire page in one frame. This Safari extension fixes that.

Top 10 top 10 lists of 2013

11 Dec 2013

  1. Top 10 Miley moments
  2. Top 10 movies
  3. Top 10 corporate social media disasters
  4. Top 10 numbers
  5. Top 10 winter beers
  6. Top 10 party hotels in America
  7. Top 10 books on US interrogation
  8. Top 10 cycling innovations
  9. Top 10 underappreciated action films
  10. Top 10 most-viewed ag machinery videos

Maximum Denmark

08 Dec 2013

danmarkskort

Everyone is talking about the 150th anniversary of the War of 1864. The characters on Borgen will re-enact it. There’s a campaign to renovate Dybbøl Mølle, the site of a crucial battlefield of the war. There’s new best selling historiography. There’s the requisite counterfactual history. There is, of course, a live blog, from which I stole the map above.

I argued yesterday that Germany’s southeastern border should be expanded. Today we ponder Germany’s northern border.

Let’s set the scene: from 1815 to 1864, the Danish Monarchy—that is, the lands that were reigned in personal union by the King of Denmark—consisted of the Kingdom of Denmark and various territories to the southwest of the Kingdom on the European continent, as well as assorted North Atlantic and West and East Indian possessions. (Today, the Danish monarch only reigns over the Kingdom, which also includes Greenland, previously a colony.) The full title of the monarch was:

By the Grace of God King of Denmark, the Wends and Goths, Duke of Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg and Oldenborg

German was spoken in most of the duchies except the northern half of Slesvig. Slesvig was an ancient Danish fief, but the other duchies were part of the Holy Roman Empire and later the German Confederation, with the Danish monarch sending a representative to the Bundestag in Frankfurt.

There had been a war in 1848–50 when Danish troops suppressed a German separatist rebellion. A crisis was brewing in the early 1860s, however: First, there was a succession crisis with the coming death of the childless Frederik VII. But Slesvig and Holsten were supposed to be subject to Salic law, so it would appear that they could not be inherited by the the later Christian IX of the House of Lyksborg. A rival claim was announced by the House of Augustenburg, whose head claimed the title “Duke of Schleswig–Holstein”. As Christopher Clark points out in Iron Kingdom, this looked like “an old-fashioned dynastic crisis, triggered, like so many seventeenth and eighteenth-century crises, by the death of a king without male issue. In this sense, we might call the conflict of 1864 ‘the War of the Danish Succession’.”

The memory of the war survives mainly in the context of the Danish and German nationalist movements. The Danish nationalists wanted to annex Slesvig—whose population was roughly half Danish—into the Kingdom and leave Holsten as a separate state in the Monarchy, thus violating a possibly misunderstood convention that Slesvig would not be placed constitutionally closer to Denmark than Holsten. The ascendant German nationalist movement definitely didn’t approve of that. The efforts culminated in November 1863 in a joint constitution for the Kingdom and Slesvig; the slogan for the movement was “Denmark to the Eider,” the river that formed the southern boundary of the Duchy of Slesvig.

SPOILER ALERT Denmark lost, of course, and had to give up all of the duchies, not just the German speaking parts, up to Kongeåen. The Danish speaking parts returned after the First World War and a referendum in 1920.

That was a lot of scene setting for the question of the day: why didn’t Denmark get its lost territories back after World War II?

The boring answer is that nobody wanted it. There was no appetite for a binational state in Denmark, with possibly violent resistance from the Germans in it. You might have thought that the Germans (with whatever the opposite of 20/20 hindsight is) would have wanted to throw their hat in with a country that had not just lost a world war and would be under military occupation for the indefinite future, but no. There was some whispering, though, and a prime minister lost his job because of it, but even he only wanted to go to the Eider, not the River Elbe, where the Danish monarchy ended in 1863.

A slightly less boring answer is that it would have required a small, but non-trivial, round of ethnic cleansing.

How would a Denmark to the Elbe have looked?

We have to decide whether the Kingdom itself would expand to the Elbe, or whether a union would be established with each part of the Monarchy as a semi-independent state along the lines of, well, Germany. We can imagine a federal state consisting of Denmark, Slesvig, Holsten and the smaller duchies, Greenland and the Faroe Islands. You might even have pulled off an expanded Danish Monarchy without ethnic cleansing. The real post-1945 diplomatic coup would be to convince the Allies to include Hamburg in this federation as a Free (and Hanseatic!) City.

In this scenario, the most important and consequential objection to Denmark-to-the-Elbe—that we would have to drive all the way to Hamburg to buy cheap German booze—would not necessarily apply because Slesvig–Holsten might still have lower taxes on alcohol than Denmark proper.

The Sound of German Unity

05 Dec 2013

The National Broadcasting Company is engaged in an epic round of trolling tonight, with half the population of Twitter joining in, which requires some additional trolling about German unification and Anschluss:

It’s well established today that nations should, when the residents wish, be formed based on linguistic criteria. Germany and Austria are both German countries; it’s only 150 years ago that they allied to defeat my own country in the cause of German unity.

There are, of course, historical reasons for a degree of skepticism about German unity. The Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany reminds us that the “confirmation of the definitive nature of the borders of the united Germany is an essential element of the peaceful order in Europe.” That’s well and good, but the borders of both the Federal Republic of Germany and Austria are as definitive as they could be, and it’s hard to see how one more round of unification hurts that peaceful order.

There are two impediments to German unification: the Treaty on the Final Settlement precludes Germany from expanding its borders, and the Austrian State Treaty, which ended the military occupation of Austria, specifically prohibits “political or economic union between Austria and Germany”, restricts Austria to its pre-1938 borders, and mandates Austrian neutrality.

Austria joined the EU in 1995 and adopted the euro, so there is already a precedent for violating the treaty. Here is my suggested compromise: Germany and Austria can reunite, but Germany–Austria has to leave the euro zone.